מעולה!

שלחנו כעת מייל עם כל הפרטים, חשוב לקרוא אותו בעיון.

מכאן אנחנו רוצים לאחל לך

שתהיה לך הצלחה בהתמדה ויישום הכלים והפרקטיקות הנלמדים בקורס. זה ממש חשוב להתמיד, 

ההצלחה שלך תלויה בזה!